Warunki przyjęcia zlecenia

1. PRALNIA PERFEKT przyjmuje do wykonania określone zlecenia i zobowiązuje się je wykonać w sposób odpowiadający przeznaczeniu i dyspozycjom Zleceniodawcy. Pranie i czyszczenie dywanów oraz wykładzin , itp., obejmuje dwukrotny proces prania, jeśli tego wymaga przedmiot usługi. Dywany Orientalne (Nepal, Afganistan, Tybet, itp.,) pierzemy tylko ręcznie.


2. PRALNIA PERFEKT nie gwarantuje całkowitego i skutecznego usunięcia plam, mimo najlepszych maszyn, środków i całej naszej staranności. Skuteczność procesu odplamiania zależy od pochodzenia plam, ewentualnych prób wcześniejszego odplamiania i gatunku materiałów, oraz czasu w którym dywan był narażony na zanieczyszczenia.


3. Nie da się całkowicie usunąć plam z : kawy, herbaty, coca-coli, tuszu, plam z klejów, przebarwień od naturalnego drewna i bejc, z moczu ani jego zapachu.


4. W miejscach intensywnie użytkowanych frędzle mogą ulec zniszczeniu oraz zżółknięciu.


5. Dywany i chodniki po praniu mogą nieznacznie stracić sztywność.


6. Natomiast dywany wełniane, na których odbywa się pranie po raz pierwszy, mogą ulec niewielkiemu skurczeniu, w przypadku dywanów klejonych do których użyto słabej jakości kleju, proces prania może przyczynić się do kruszenia się kleju, rozwarstwiania lub deformacji dywanu.


7. Na dywanach i chodnikach wykonanych z włókna polipropylenowego oraz dywanach typu shaggy w miejscach intensywnie użytkowanych mogą pozostać obszary o ciemniejszych odcieniach, będące wynikiem uszkodzenia runa w trakcie użytkowania


8. Pod wpływem światła, a zwłaszcza światła słonecznego zawierającego promienie UV, dywany blakną tracąc swój oryginalny kolor. Po dokładnym praniu różnice w kolorze ulegają uwydatnieniu.


9. Opłata za usługę pobierana jest w całości przy odbiorze przedmiotu zlecenia. Wysokość opłaty określa cennik pralni.


10.Zastrzegamy sobie prawo odmowy wykonania usługi, lub odstąpienia od umowy, gdy mimo wcześniejszych oględzin stwierdzimy, iż dany dywan nie nadaje się do prania lub istnieje ryzyko uszkodzenia.


11. PRALNIA PERFEKT nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe z powodu ukrytych wad dostarczonych przedmiotów usługi oraz szkód powstałych w wyniku błędnego oznaczenia dywanów przez producenta.


12. Dywany jedwabne, wiskozowe, bawełniane przyjmowane są warunkowo i wyłącznie na odpowiedzialność i ryzyko Zleceniodawcy. Odpowiedzialność i ryzyko dotyczy zniszczenia lub uszkodzenia dywanu.


13. Jakość wykonania usługi należy zgłaszać w chwili odbioru przedmiotu zlecenia.


14. Reklamacje przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej i rozpatrywane w ciągu 14 dni.


15. W przypadku powstania sporu miedzy Zleceniodawcą a PRALNIĄ PERFEKT na skutek uszkodzenia lub zaginięcia przedmiotu zlecenia podstawą do wypłacenia odszkodowania jest paragon zakupu dywanu, itp., lub wycena oraz mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.


16. W przypadku nie dotrzymania ustalonego terminu usługi, Zleceniodawcy przysługuje bonifikata według następujących zasad: Opóźnienie od 3-5 dni, 10% bonifikaty, Opóźnienie powyżej 5dni: 20% bonifikaty.


17. W przypadku nie odebrania przez Zleceniodawcę przedmiotów powierzonych PRALNIA PERFEKT po upływie 20 dni od ustalonego w pokwitowaniu usługi terminie, dolicza się koszty za przechowywanie przedmiotów w wysokości : 10% ceny - przechowywanie od 21 do 30 dni, 20 % ceny - przechowywanie od 31 do 60 dni, 50% ceny - przechowywanie powyżej 60 dni.


18. W przypadku nie odebrania przez Zleceniodawcę przedmiotu usługi w ciągu 1 roku od daty wystawienia kwitu zlecenia, przedmiot usługi zostanie przekazany do instytucji pomocy społecznej.

19. Dokładnie mierzenie dywanu odbywa się podczas odbioru dywanu od Klienta. Akceptujemy tylko wymiary wykonane przez naszych pracowników. Mamy wtedy pewność, że są one rzetelne oraz wykonane poprawnie.